Oczyszczalnie ścieków


  • Projekty branży sanitarnej realizowane we Współpracy z firmą Bayer Projekt:

  • -Projekt zamienny budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osjakowie

  • Projekty branży sanitarnej realizowane we Współpracy z firmą Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz:

  • -„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów”
    -Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dopływających dla oczyszczalni ścieków w Milejowie