Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:


 • opracowanie projektów sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

 • projektowanie obiektów inżynierskich takich jak: przepompownie ścieków i wody, hydrofornie, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, itp,

 • projektowanie kanalizacji deszczowej, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych,

 • opinie techniczne dotyczących możliwości rozbudowy instalacji, przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • opracowanie projektów przyłączy do budynków

 • opracowanie projektów instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych,grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 • opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku oraz analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło do dokumentacji budowlanej projektowanych budynków

 • opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

 • opracowanie kompletnej dokumentacji do wniosku o:

 • - pozwolenie zintegrowane,
  - pozwolenie wodno prawne,
  - pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  - zgłoszenie instalacji.

 • opracowanie kompletnej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 • - karta informacyjna przedsięwzięcia
  - raport o oddziaływaniu na środowisko

 • pomoc w regulacji stanu formalno – prawnego w zakresie ochrony środowiska:

 • - uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
  - uregulowanie spraw związanych z gospodarką wodno – ściekową,
  - uregulowanie spraw związanych z gospodarką odpadami.

  Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie instalacja, przyłącze czy sieć wraz z urządzeniami i obiektami, aby zoptymalizować koszty budowy i przede wszystkim późniejszą eksploatację.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.