Operaty wodno prawne


 • Operat wodno prawny na odprowadzenie wód deszczowych z terenu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”

 • „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. – Budowa wylotu wód deszczowych do rzeki Nil”

 • Budowa hangaru z zapleczem higieniczno – sanitarnym dla inwestycji pn. „Zakup i montaż hangaru typu lekkiego – budowa wylotu wód deszczowych do rzeki Irenka”

 • Odwodnienie boiska o nawierzchni syntetycznej oraz bieżni okólnej przy Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu

 • Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Piaseczno. Budowa pomostu nad jeziorem Piaseczno.

 • Operat wodno prawny na odprowadzenie wód deszczowych do rowu dla inwestycji pn. Moje boisko ORLIK 2012 w miejscowości Mircze

 • Operat wodno prawny na budowę wylotów wód deszczowych do studni chłonnych oraz na budowę studni chłonnych dla inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

 • Operat wodno prawny na budowę wylotu wód deszczowych do studni chłonnej oraz na budowę studni chłonnej dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 355/13 w Motyczu, budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni, siłowni zewnętrznej, altan, parkingu i ogrodzenia

 • Operat wodno prawny dla inwestycji pn. Budowa pomostu nad Wieprzem w miejscowości Trawniki.

 • Operat wodno prawny na odprowadzenie wód deszczowych zbieranych przez zaprojektowany system kanalizacji deszczowej do rzeki Urzędówki.

 • Operat wodno prawny na przejście sieci wodociągowej pod dnem rzeki Sierotki w km 3+775 i 2+610 (dz. nr 177 obr. 21 i 621 obr. 37, gmina Piaski) w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Piasecka i Kolonia Kozice Dolne

 • Operat wodno prawny na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych z rozbudowywanej oczyszczalni ścieków poprzez istniejący wylot do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Bystrzyca Północna.

 • Operat wodno prawny na budowę wylotu wód deszczowych do studni chłonnej oraz budowę studni chłonnej dla inwestycji pn. „Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy budynku szkoły w Garbowie”

 • Operat wodnoprawny na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rowu oraz odprowadzenie wód deszczowych do rowu zlokalizowanego na działce nr 82 w miejscowości Opole Lubelskie projektowanych w ramach inwestycji: "Opole Lubelskie - do dotknięcia, do zasmakowania - przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych"

 • Operat wodno prawny na odprowadzenie wód deszczowych z terenu Lubelskiego Rynku Hurtowego - Przedłużenie obowiązującego pozwolenia”

 • Operat wodno prawny na odprowadzenie wód deszczowych dla inwestycji „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą” na dz. nr 45/2 i 45/5 (powstałej po podziale działki 45/3 na dwie 45/4 i 45/5) obręb 0009 w Hucie Żabiowolskiej (MOP przy trasie S8).

 • Operat wodno prawny na odprowadzenie wód deszczowych dla inwestycji „Budynek wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym” na dz. nr 74/16, 74/17, 74/19 i części działki 74/18 obręb 11 – Łąkowa w Lubartowie

 • Operat wodno prawny dla zezwolenia na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz „Wieprzowisko” w Krasnymstawie

 • Operat wodno prawny na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki dla inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ruda Huta”