Przyłącza i instalacje sanitarne w budynkach


 • Projekty branży sanitarnej realizowane we Współpracy z firmą Bayer Projekt:

 • -Projekt kompleksu boisk wraz z budynkiem zaplecza sanitarno – technicznego w Janowcu
  -„Kompleks zespołu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK2012 wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym” Starych Kobiałkach
  -Zagospodarowanie terenu kompleksu zespołu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik2012” w Piszczacu
  -„Kompleks zespołu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK2012 wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym” w Ostrówku
  -„Kompleks zespołu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK2012 wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym”
  -„Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej”
  -„Kompleks zespołu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK2012 wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym”
  -Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie
  -„Kompleks zespołu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK2012 wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym”

 • Projekty branży sanitarnej realizowane we Współpracy z firmą Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz:

 • -„Biały ORLIK 2012 w Dębowej Kłodzie
  -„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudskiego w Łęcznej”
  -„Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej, bieżni okólnej oraz przebudowa boiska z trawy naturalnej przy Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu”
  -„Budowa infrastruktury sportowej na boisku gminnym w Gorzkowie Osadzie”

 • Projekty branży sanitarnej realizowane we Współpracy z firmą AFTERM:

 • -„Boisko wielofunkcyjne przy ul. Cichej w Lubartowie”