Sieci wodociągowe i kan. sanitarnej


 • Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

 • Projekty realizowane we Współpracy z firmą Biuro projektowo – inwestycyjne Z. Lisowski:

  -„Sieć wodociągowa wraz z odcinkami bocznymi w pasie drogowym ul. Małej, Ziarnistej, Ks. Malinowskiego, Lisiej w Józefowie”
  -„Kanalizacja sanitarna wraz z odcinkami bocznymi w pasie drogowym ul. Sikorskiego i Ul. Piłsudskiego w Józefowie”

  Projekty realizowane we Współpracy z firmą Bayer Projekt:

  -„Wymiana sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie”
  -Projekt przyłącza wody z sieci MPWiK do budynku Stowarzyszenia oraz przyłącza kanalizacyjnego od istniejącej sieci Stowarzyszenia do nowej sieci Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej 2

 • Projekty realizowane we Współpracy z firmą Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz:

 • -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Kozic Dolnych, gmina Piaski
  -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozice Górne i Kozice Dolne, gmina Piaski
  -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyżnica Kolonia, gmina

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne

 • - Przyłącza i instalacje sanitarne wewnętrzne dla indywidualnych projektów budynków mieszkalnych
  - Przyłącza i instalacje sanitarne wewnętrzne dla adaptacji typowych projektów budynków mieszkalnych
  - Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych
  - Projekty przyłączy ciepłowniczych niskoparametrowych do budynku

 • Budynki użyteczności publicznej

 • Projekty branży sanitarnej realizowane we Współpracy z firmą Bayer Projekt:

  -„Projekt przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla budynkow wielorodzinnych przy ul. Abramowickiej 2/20, 2/21a, 2/22 w Lublinie”
  -„Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej”
  -„Przebudowa budynku OSP na funkcję Domu Kultury w miejscowości Busówno, gmina Wierzbica”
  -„Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem placu w miejscowości Pawłowice, gmina Stężyca”
  -„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku jednokondygnacyjnego w celu stworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy, który będzie służył osobom chorym psychicznie oraz dzielnicy Abramowice jako Klub Osiedlowy ze świetlicą”
  -Centrum technologiczne i logistyczne – WIKANA BIZNES PARK ”

  Projekty branży sanitarnej realizowane we Współpracy z firmą Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz:

  -Budowa hangaru z zapleczem higieniczno – sanitarnym dla inwestycji pn. „Zakup i montaż hangaru typu lekkiego”
  -Budowa budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeszkowicach Dużych
  -Budowa remizy OSP Majdan Kozic Górnych
  -„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie”
  -Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Paprotnia
  -Modernizacja budynku remizy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ludwinie
  -Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Syczyn, gmina Wierzbica
  -„Adaptacja budynku na potrzeby żłobka w miejscowości Niemce, dz. nr 646/19”
  -Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie punktu przedszkolnego na przedszkole w Nasutowie
  -Budowa przedszkola w Wierzbicy

  Projekty branży sanitarnej realizowane we współpracy z firmą Projektorium:

  -Rozbudowa przedszkola w Spiczynie